50 mujeres de nuestro tiempo

 

50 mujeres de nuestro tiempo
 

Edita: Diàfora S.A.

    
Barcelona, abril 1975

Pàgines: 96

Format: 210 x 290 mm

Enquadernació: 

   

Aprofitant que el 1975 va ser declarat Any Internacional de la Dona, l'editorial DIÀFORA va encarregar a la periodista Ma. Lluïsa Favà els esbossos biogràfics d'una mostra de dones que destacaven en el món de les lletres, les arts, la política i l'esport, al mateix temps que els feia respondre un breu qüestionari sobre temàtica feminista. Tot això quedà recollit en aquest llibre, dissenyat pel grafista Luis viñas.

Malgrat que el títol parla de 50 dones, a l'índex només en comptem 49. Lluny de tractar-se d'un error d'edició, al final del llibre trobem l'explicació a l'enigma: la dona número cinquanta és la pròpia lectora, a qui també conviden a respondre el qüestionari en les dues pàgines en blanc que hi ha al final.

Ma. Aurèlia Capmany es va fer càrrec del pròleg. I l'edició va ser una "gentileza de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona", que el va distribuir entre tota la seva clientela.


[PDF]