Les dones del PSUC

 

    
Les dones del PSUC   

Autora: Soledad Bengoechea
 

Editorial: Els Arbres de Farenheit
Barcelona, 2013
    

Pàgines: 190

Format: pdf

   

El paper subaltern que les dones han exercit tradicionalment en la societat s'ha mantingut també en els àmbits més progressistes i revolucionaris, i ha estat sovint oblidat o minimitzat per la historiografia. La lluita de les dones del PSUC no constitueix cap excepció i s'ha vist sistemàticament silenciada o eclipsada per la dels seus companys masculins de militància. 

Aquest llibre ens apropa a un coneixement sistematitzat del paper d'aquestes dones en els canvis polítics que van produir-se des de la Segona República fins a la transició democràtica i els nostres dies, un paper que esdevingué actiu i fonamental, com queda palès en els testimonis i en els perfils biogràfics de les 91 militants que recullen aquestes pàgines, i que s'han extret de la bibliografia publicada, però també de les entrevistes dipositades en diferents arxius. Al reunir una informació fins ara tant dispersa contribueix, per la seva banda, a una major visibilització del protagonisme d'aquestes militants i a un major coneixement de la seva base sociològica i de la seva pràctica política.

De vegades, el compromís d'aquestes dones, que pertanyien a extraccions socials molt diverses, va topar amb nombroses dificultats, que no sempre procedien de l'ordre polític contra el qual lluitaven; moltes vegades eren els seus propis companys, o els homes de les seves famílies, els primers obstacles que les militants comunistes trobaven en la seva lluita.

 

[De la contraportada]
 


El llibre es pot descarregar de forma gratuïta accedint a la pàgina web de l'editorial Els Arbres de Farenheit