Llegir l'exili

 

Llegir l'exili
 

Selecció de textos:
Maria Campillo

    
Edita: L'Avenç S.L.

Barcelona, octubre 2012

Pàgines: 303

Format: 155 x 230 mm

Enquadernació: rústica

   

Aquest llibre recull els resultats de l'estudi realitzat pel Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània de l'UAB sobre la vida cultural i literària catalana durant la postguerra (1939-1959).


"En plantejar-lo, vam partir d'un sobreentès que no cal justificar: el fet que la literatura catalana «d'exili» (en qualsevol de les seves diverses accepcions) forma part de l'enunciat d'un projecte que té com a objectiu l'estudi de la vida cultural i literària a la postguerra, amb totes les seves conseqüències. I ens vam proposar d'omplir alguns buits oferint la lectura d'un ventall (forçosament acotat) de textos de poesia i de prosa".

 

[De la contraportada]

 


Noguer Ferrer, Marta. «El testimoniatge a Quan érem capitans de Teresa Pàmies»,  p. 187-199  [Veure pdf]