Petit poema de Catalunya

 

   
Petit poema de Catalunya         

Autors:  Miquel Arimany
       
Editorial: Miquel Arimany
Barcelona, 1977
       
62 pàgines       

Pròleg: Teresa Pàmies

   
Miquel Arimany va treballar com a mestre durant la Segona República. L’any 1938 va començar a escriure poemes, però no va començar a publicar-los fins passats vint anys. 

Acompanyen aquest Petit poema abundants notes escrites pel propi autor, qui les justifica en les primeres pàgines dient que fan la funció d'aclarir conceptes a aquells que, tot i tenir coneixement de la nostra llengua, possiblement encara no el tenen de la nostra història: per exemple, els qui no són catalans d'origen. I és que Arimany aspira a ser llegit, també, per un públic poc sabedor dels fets o de les persones a què fan referència determinats versos del llibre. 

A les pàgines senars hi trobem el Poema i les notes en català; a les parells, la seva traducció al castellà.  

Pròleg breu de Teresa Pàmies, d'extensió proporcional a la d'aquest Petit poema