Written in Red: The Communist Memoir in Spain

   

Written in Red: The Communist Memoir in Spain.   

Autora: Gina Herrmann
   

 

Edita: University of Illinois Press, United States, 2009 

Pàgines: 246

Format:  17 x 22 cm

   

Estudi sobre l'impacte profund de la cultura i la política internacional comunista en les lletres espanyoles. Analitza les autobiografies de sis militants comunistes espanyols:

   - Dolores Ibárruri
   - Maria Teresa León
   - Rafael Alberti
   - Jorge Semprún
   - Tomàs Pàmies
   - Teresa Pàmies

Tot i que les set històries s'expliquen per separat, aquest llibre és el primer que les recopila, compara i interpreta a partir del seu context històric i intel·lectual.